GDPR lovkrav – overholder du reglerne?

Med de nye, stramme GDPR-regler – persondatafordordningen – følger en strøm af konsekvenser for de virksomheder, som ikke har styr på den nye lovgivning. Og der er meget – rigtig meget – at holde styr på.

GDPR-reglerne har til hensigt at beskytte EU borgeres personlige data. Det er ikke blot almindelige personoplysninger som navn, adresse, CPR-nummer osv., men også hele din digitale adfærd på nettet, e-mails, nyhedsbreve mm. Og reglerne gælder for alle dine medarbejdere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere. Ja kort fortalt så gælder reglerne for alle, du har haft digital kontakt med.

Har du styr på GDPR?

Hvis din virksomheds håndtering af persondata ikke lever op til Persondataforordningen, kan konsekvenserne være alvorlige. Strafferammen for overtrædelser er enten en bøde på 20 millioner Euro eller 4% af virksomhedens årlige omsætning.

Vi kan guide dig igennem reglerne

I SAC-IT har vi kompetencerne til at rådgive og hjælpe dig med at blive i stand til at være overholde GDPR-reglerne og undgå bødestraf.

Kontakt os for en snak om GDPR Lovkrav