I SAC-IT er ingen opgave for stor eller for lille.

Vi yder rådgivning angående vores kerne service kompetencer som f.eks. Cloud, Hosting og Desktop services. Her kan vi, på baggrund af en IT gennemgang af jeres nuværende IT systemers drift, sikkerhed, mv., rådgive jer om markedets muligheder samt eventuelle drift fordele og prismæssige besparelser.

Vi yder derudover rådgivning i form af konsulent bistand hvori vi kan stille kompetente og certificerede medarbejdere til rådighed on-site hos kunden til at løse specifikke problemstillinger.

Denne rådgivning kan udøves af IT supportere, IT teknikere samt IT Project Managers alt efter udfordringen omfang og tekniske kompleksitet.

Desuden yder vi rådgivning både i form af præsentationer, workshops og reel projektledelse med fokus på det nye europæiske persondataforordning, oftest blot omtalt som GDPR. De fleste har efterhånden hørt om GDPR men mange er stadig ikke klar når det nye regulativ træder i kraft 25. maj. Her kan vi rådgive og assistere alt efter kundens specifikke behov.